prismirsti

prismirsti
prismìrsti intr. J, NdŽ; N, LL190 1. J gendant, pūvant pasidaryti smirdinčiam: Buvo krautuvės[e] tų šokoladų baisybė prismìrdusių Slm. Duobėn reikia kiškius laikyt, kad prismir̃st Dbč. ^ Nelaikyk už dantų – prismirs (sakoma, kai paklaustasis nenori atsakyti) LTR(Grš). 2. K prieiti, prisigerti smarvės: Prismìrdo pilna stuba nuo jo smirdalo J. Tokio baisio samagono ka prismìrdo ta virtuvė! Rdn. Nosinė taboko prismìrdusi – vaikas rūko Rdn. Nū tų kailių pilna troba prysmìrdo Kv. ^ Kuo bačka prismirs, tuo ir dvoks TS1902,10-11b. 3. prk. labai daug ko būti: Pilnas miškas prismirdęs čigonų Všk. Sodas obalių prismìrdęs pripuvęs Rm. Pas mum vytelių prismìrdę Ėr. \ smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; prismirsti; susmirsti; užsmirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • prismirsti — prismi̇̀rsti vksm. Kambarỹs prismi̇̀rdo nuo dūmų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsmirsti — apsmìrsti intr. 1. gendant pasmirsti: Mun duodavo arbatą su taukais apsmìrdusiais Žg. 2. prisigerti smarvės: Ta moteris toki apsmìrdus (apsileidusi, nešvari), kai koki škarmalė Jnš. | prk.: [Paleistuviai] bjaurybėj apsmirdę guli Gmž. ◊ šuniù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsmirsti — atsmìrsti intr. prk. atsibosti, įkyrėti: Atsmirs tam bernui to merga LTR(Slk). smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmirsti — išsmìrsti intr. baigti smirdėti: Užkursu, brantas dienos laike teišsmir̃stie Lkv. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmirsti — nusmìrsti intr. 1. prisigerti smarvės, pasmirsti: Gerai, kad neužmetei [ant krosnies] taukų – būtų nusmìrdus gryčia Pc. 2. prk. įkyrėti, nusibosti: I tie rūbai nusmìrdo Str. Jam nusmìrdo pati sirgdama J. smirsti; apsmirsti; atsmirsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmirsti — pasmìrsti intr. 1. N, Sut, K, J, L, Rtr, Š, Ms, Vkš, End, Grg gendant, pūvant pradėti smirdėti, pašvinkti: Guli šuva išstipęs ir jau pasmirdęs LTR(Slk). Meisa nesūdyta pasmìrdo Kv. Biškį žuvis pastovėjo i pasmìrdo Kv. Augo tame kirmėlės, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašvinkti — pašvìnkti intr. KII66, K, K.Būg, Rtr, KŽ 1. R, Š, DŽ, NdŽ, Rk, Jž, Kp, Mžš, Srv, Brs, Šv, Pp pūvant, gendant pasmirsti: Pašvinkusios žuvys MŽ. Pašvinkusi mėsa B, N. Pašvìnko mėsa, t. y. pasmirdo J. Jeigu meisa pašvìnks, ką bereiks valgyti? Pvn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmirsti — intr. persigerti smarve: Persmirsta [pirkia] su tom mėtom Dg. Jo rūbai degutu persmirdę rš. smirsti; apsmirsti; atsmirsti; įsmirsti; išsmirsti; nusmirsti; pasmirsti; persmirsti; prasmirsti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasmirsti — prasmìrsti intr. Š, NdŽ 1. ištisai susmirsti: Kap mėsos kokios inmeti, kad prasmir̃st, tai labai eina žuves Pv. Jų vanduo buvo susenęs, prasmirdęs rš. Prasmirdo kiaušiniai Db. 2. prisigerti blogo kvapo, smarvės: Mūs rankos prasmìrdo nuo kazlėkų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pridvisti — pridvìsti intr. 1. prišvinkti, pagesti: Miltai pridvỹsta Kt. Aliejus pridvisęs Kt. ║ įgauti kvapą, prismirsti: Pridvìsus stuba dūmų Skr. 2. prigesti, priblėsti: Ugnis pridvìso, t. y. užgeso J. Ir kūlelis pečiuj pridvìso Rš. dvisti; apdvisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”